panelarrow

Pokonaj alkoholizm

Metody walki z alkoholizmem

Zastosowanie większej dawki i działania niepożądane Disulfiram

W sytuacji gdy pacjent zażyje większą niż wskazana dawka disulfiram, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Esperal jak każdy lek może wywoływać działanie niepożądane. Wśród nich można wymienić: nudności, senność, wymioty, metaliczny posmak w ustach  także przemijająca impotencja. W rzadkich sytuacjach disulfiram prowadzi do stanów psychotyczne – w tym depresje i  psychozy. Odnotowano również, że lek może powodować reakcje alergiczne skóry, zapalenie nerwów obwodowych. W trakcie terapii mogą występować objawy nie ujęte w powyższym wpisie. Jeżeli jakaś reakcja organizmu na przyjęcie disulfiram budzi nasz niepokój należy zwrócić się do lekarza.

Comments are closed.