panelarrow

Pokonaj alkoholizm

Metody walki z alkoholizmem

Delirium alkoholowe – czy może być niebezpieczne?

| 0 comments

Delirium alkoholowe, zwane również delirium tremens, majaczeniem drżennym i białą gorączką, stanowi najsilniejszą i najgroźniejszą postać objawów związanych z odstawieniem alkoholu. Jest to stan kliniczny charakteryzujący się nagłymi zaburzeniami o charakterze umysłowym, wywołującymi przede wszystkim niezdolność do skupienia i ograniczającymi możliwość prawidłowego rozpoznawania otoczenia. 

Kiedy występuje delirium alkoholowe?

Przyczyną delirium tremens jest zmiana rytmu spożywania alkoholu. Jego objawy pojawiają się najczęściej w ciągu 72 godzin od całkowitego zaprzestania lub znacznego ograniczenia ilości pitego alkoholu. Majaczenie drżenne może wystąpić w dowolnych warunkach. Często objawy majaczenia drżennego pojawiają się na skutek hospitalizacji pacjenta, który w sposób nagły zaprzestaje spożywania alkoholu. 

U kogo występuje delirium alkoholowe?

Delirium alkoholowe dotyka od 5% do 10% osób spożywających nałogowo alkohol i około 5% osób uzależnionych, które podjęły decyzję o zaprzestaniu picia. Majaczenie drżenne pojawia się przede wszystkim u alkoholików, którzy:

 • od dłuższego czasu spożywają nadmierne ilości alkoholu, 
 • w znacznym stopniu zmniejszyli ilość wypijanego dziennie alkoholu, 
 • doświadczają innych niż uzależnienie od alkoholu problemów, na przykład nabytych defektów morfologicznych mózgowie lub hipokalemii, 
 • cierpią z powodu schorzeń o charakterze przewlekłym, 
 • są w zaawansowanym wieku, 
 • w przeszłości doświadczyli objawów delirium tremens. 

Objawy delirium alkoholowego 

Do najczęściej występujących objawów delirium alkoholowego zaliczają się: 

 • silne pobudzenie, 
 • wahania nastroju, 
 • zaburzenia orientacji allopsychicznej, 
 • urojenia, 
 • omamy słuchowe i wzrokowe, 
 • silny lęk, 
 • podwyższona temperatura ciała, 
 • nudności i wymioty, 
 • przyspieszony oddech, 
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
 • tachykardia, 
 • drżenie mięśni,
 • wzmożona potliwość, 
 • odwrócenie rytmu snu i czuwania. 

Jak długo trwa delirium alkoholowe?

To, jak długo trwa delirium alkoholowe, zależy od indywidualnego przypadku. Wpływ na czas trwania majaczenia drżennego mają przede wszystkim takie czynniki, jak: 

 • częstotliwość picia, 
 • długotrwałość nadużywania alkoholu, 
 • ilość spożywanych trunków, 
 • moc pitego alkoholu, 
 • wiek osoby uzależnionej, 
 • obecność chorób współwystępujących, 
 • ogólna kondycja organizmu osoby uzależnionej. 

Długość trwania delirium alkoholowego zależy także od podjętych metod leczenia uzależnienia.

Udzielanie pomocy osobie majaczącej 

By udzielić pomocy osobie majaczącej, należy przede wszystkim zapewnić choremu spokój psychiczny i wsparcie emocjonalne, zaspokoić jego potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne oraz ograniczyć bodźce zmysłowe, takie jak ostre światło, hałas i bodźce dotykowe. Konieczna jest stała obserwacja osoby uzależnionej, która odstawiła alkohol i wezwanie pomocy medycznej, jeżeli objawy majaczenia drżennego ulegną nasileniu. Pacjent doświadczający delirium tremens może być pobudzony i przejawiać agresję w stosunku dla otoczenia, dlatego przebywające w pobliżu osoby powinny mieć się zawsze na baczności. Do osoby majaczącej należy wezwać pomoc medyczną zawsze w sytuacji, gdy wystąpią u niej takie objawy, jak gorączka, drgawki, wysoki wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz przyspieszona lub niemiarowa praca serca. 

Zapobieganie delirium alkoholowemu 

W celu zapobiegania delirium alkoholowemu, uzależnione osoby, które odstawiły alkohol i przechodzą detoksykację, powinny przede wszystkim zadbać o właściwe nawodnienie organizmu i uzupełnianie elektrolitów, a także kontrolować miarowość oddechu i pracy serca. Istotnym jest, by zapewniły sobie spokój i ograniczyły bodźce. Po zaprzestaniu spożywania alkoholu uzależnione osoby powinny ułatwić sobie kontakt z rzeczywistością poprzez przebywanie w dobrze znanych pomieszczeniach. W zapobieganiu wystąpienia majaczenia drżennego pomocne może być również stopniowe ograniczanie alkoholu, by nie dopuścić do szoku związanego z nagłym odstawieniem. Zadanie to jest jednak niezwykle trudne dla osób uzależnionych, które nie są w stanie kontrolować swojego spożycia. 

Detoks alkoholowy 

Większość terapii alkoholizmu rozpoczyna się od fazy detoksu, w której następuje oczyszczenie organizmu pacjenta ze szkodliwych substancji. Detoks alkoholowy powinien być przeprowadzany w kontrolowanym środowisku pod nadzorem specjalistów, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest łagodzenie nieprzyjemnych i potencjalnie niebezpiecznych objawów odstawiennych, w tym ich najgroźniejszej formy, jaką jest delirium alkoholowe. Osoby uzależnione od alkoholu, które chcą zerwać z nałogiem, zachęcane są do udania się na terapię do profesjonalnego Ośrodka Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom zajmującego się detoksykacją i dalszym leczeniem alkoholizmu. 

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.